flags
| | | | | | |
 

בדיקות פוליגרף

 

 


בדיקות פוליגרף נועדו כדי לספק מידע לגבי אמינותו של הנבדק. האים הנבדק דובר אמת או שקר. בדיקות פוליגרף (מכונת אמת) מבוצעות על ידי מיטב מומחי הפוליגרף אשר הינם חברי איגוד הפוליגרף הישראלי והאמריקאי. הבדיקות מבוצעות באמצעות מכשירי פוליגרף (מכונת אמת) ממוחשבים וחדישים . בדיקות אלו מבוצעות במגוון רחב של שפות!

 

 

פוליגרף – מכונת אמת - Polygraph

מכשיר אשר נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של בן אדם כדי לבדוק אם הוא משקר. שם נפוץ נוסף למכשיר הוא "מכונת אמת". הפוליגרף משמש בעיקר בחקירות פליליות, אך משמש גם במבדקי תעסוקה, אמינות עובדים,חקירות ביטוח ובאבטחה. הפוליגרף מבוסס על ההנחה שכאשר אדם משקר, מתרחשים בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים כגון: עלייה בלחץ דם, שינוי בקצב הדופק, שינוי במוליכות החשמלית של העור ועוד. שיטת האבחון הנפוצה ביותר באמצעות פוליגרף הינה באמצעות שאלות בקרה מסוג "שקר קרוב לוודאי". בפני הנבחן בפוליגרף מוצגות שאלות משתי קטגוריות: שאלות מהותיות ושאלות הביקורת. כמו כן משולבות במבחן שאלות סרק, מהן מתעלם לחלוטין הבוחן במהלך בדיקת התוצאה. במהלך בדיקת הפוליגרף מוצמדים לחזה הנבדק גלאי נשימת חזה (טורסו), גלאי נשימת סרעפת , ליד ימין שרוול למדידת שינויים בלחץ הדם והדופק, לשתי אצבעות יד שמאל גלאי מוליכות חשמלית של העור (הזעה). כיום גם מודדים שינויים בזרימת הדם באצבע יד. על-פי האיגוד האמריקאי לפוליגרף הנתונים הנבדקים צריכים לכלול, לכל הפחות, ניטור של פעילות הלב, של הנשימה ושל המוליכות החשמלית של העור על מנת שלבדיקה תיוחס אמינות כלשהי. התגובות הפיזיולוגיות בכל הערוצים (נשימה, לב, הזעה וכו') לשאלות הביקורת מושוות לתגובות הפיזיולוגיות בכל הערוצים לשאלות המהותיות. תגובה בעוצמה גבוהה יותר לשאלות המהות מרמזת על תגובה רגשית מובהקת יותר לשאלות בנושא הדלפת חומר חסוי (דבר שאין אנו יודעים אם הנבחן משקר עליו או לא) מאשר לגבי שאלות הביקורת (עליהן אנו מניחים שהנבחן משקר). במקרה שהתגובה הינה חזקה יותר לשאלות המהותיות יימצא הנבחן משקר. במקרה שהתגובה חזקה יותר לשאלות הביקורת יימצא הנבחן דובר אמת. במקרה שהתגובות דומות בעוצמתן, התוצאות יהיו לא החלטיות.

 

 

 

 

| | | | | |

© כל הזכויות והתוכן באתר שמורות- תצפית סוכנות חקירות שרותי חוקר פרטי ומעקבים

תצפית חקירות ומעקבים | חקירות עסקיות | בגידות / גירושין | אבטחת מידע| חקירות אישות| בלש פרטי | ריגול תעשיתי|בדיקת האזנה| חוקר פרטי| חקירות |חוקר|חקירות| התקנת מצלמות נסתרות |מעקבים טכניים | מצלמות אבטחה |מעקבים |האזנות סתר | יעוץ בטחוני