flags
| | | | | | |

מידע עסקי - ריגול עסקי

 
 

 

ידע הוא כוח בעולם העסקים 

   
!אם ברצנך להשיג יתרון עסקי על מתחרייך בשוק עלייך להפעיל מודיעין וחקירות עסקיות

משרד חקירות תצפית מהותיקים בענף החקירות הפרטיות, משרד חקירות אשר פועל ברשיון משרד המשפטים

לרשות המשרד חוקרים פרטיים מנוסים אשר תפקידם לאסוף מידע עסקי אודות מתחרים

מודיעין עסקי העומד לרשות מנהלי הארגונים מסייע בבניית תכנית אסטרטגית לקידום הארגון, תוך הפחתת הסיכונים שבדרך
מודיעין וחקירות עסקיות מאפשר השגת מידע חוקי אודות מתחרים עסקיים - הטכנולוגיות המשמשות אותם,לקוחות,מחזורים עסקיים, תוכניות שיווק חדשים ופוטנציאלים, אסטרטגיות שיווק, ופיתוח של מוצרים מתחרים
מידע זה ישקף תמונת מצב של מתחרים, לקוחות,ספקים,מוצרים ומהלכים עתידיים

ידע הוא כוח, ובעולם העסקי - הארגונים המצליחים במשק הם אלה שמשכילים לאסוף ידע ולהשתמש בו בתבונה.
 השימוש במודיעין עסקי הינו חוקי וקביל בבית משפט

 ידע תחרותי הוא כוח 
 
מודיעין תחרותי הינו תהליך עסקי המתקיים כבר עשרות שנים על ידי החברות המובילות בעולם. המודיעין התחרותי הינו תנאי הכרחי להישרדות עסקית. וניצול המידע בתבונה  מעניקים יתרון  בשוק התחרותי , ושימוש במידע זה יקנה תשואה אפקטיבית - הן במהלכים קיימים ועתידיים

דוח חקירה יפרט את ההיסטוריה העסקית  והפיננסית של החברה בכל הקשור לתביעות משפטיות ועמידה בהתחייבויות כספיות לספקים והיקף הפעילות העסקית , מוסר התשלומים, איתור לקוחות וספקים, מידע על פשיטות רגל וכונס נכסים,שייקים חוזרים,בדיקת חשבונות בנק מוגבלים ובדיקת אשראי
 השימוש במידע זה יספק מידע התרעתי למניעת אפשרות של החדרת עובד/סוכן סמוי לארגון ולאיתור גורמים שונים, לרבות עובדים המעבירים מידע רגיש למתחרים

 

למידע נוסף צור קשר

תצפית משרד חקירות

סניף חיפה קריות והצפון 04-8596069

סניף תל אביב והמרכז 03-5246338 

 

 

 מודיעין עסקי תחרותי הינו תהליך עסקי המתקיים כבר עשרות שנים על ידי החברות המובילותבמשק הישראלי ובכלל בעולם. המודיעין התחרותי הינו תנאי הכרחי להישרדות עסקית

 
| | | | | |