flags
| | | | | | |
ליעוץ חייג/י 03-5246338
 

יועץ אבטחה - יעוץ בטחוני

לרשות משרדנו תצפית חקירות עומדת מחלקת אבטחה המספקת שרותי קב"ט וייעוץ בטחוני, יועץ אבטחה חיצוני לאירגונים שונים ,
מחלקה זו מתמחה בכתיבת נוהלי אבטחה,אבטחת מידע ורשת המיחשוב בארגון,התקנת מצלמות נסתרות לבקרב סמויה
חקירות סמויות בחשד להדלפת מידע וגנבות,והחדרת עובדים סמויים,
 יעוץ בטחוני הכולל נהלי שמירה, אבטחה ופיקוח מקיף על האירגון או העסק.
ניהול חקירות ע"י
חוקר פרטי מוסמך, בדיקת מהימנות עובדים לרבות בדיקות פוליגרף.
הקמת מערך שומרים ומאבטחים .
הכשרת קציני ביטחון ייעודיים למפעלים ,מוסדות,רשתות שיווק ואירגונים.


קביעת מדניות אבטחת המידע בחברה.
ביצוע מבדקי חדירה תקופתיות

משרדנו עובד בשיתוף מלא עם משטרת ישראל ורשויות החוק.
התקנת מערכות צילום ומערכות בקרת עובדים.
!

מבין השירותים שאנו מספקים - חקירות ומעקבים אודות גורמים שונים המנסים לחדור לאירגון או לגנוב מידע הן בדרכי פריצה והן בדרכי מרמה והשתלת עובדים סמויים

התקנת ציוד אבטחה ומיגון כגון: מצלמות אבטחה למעקב והרתעה או מצלמות נסתרות למעקב סמוי, בדיקות האזנה תכופתיות

בדיקות פוליגרף
בדיקות פוליגרף (מכונת אמת) מסייעות למהלך החקירה ומספקות מידע
לגבי אמינותו של הנבדק.
במהלך השנים משרדנו מבצע בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים בחברות שונות בדיקות
אלו משקפות תמונת מצב לגבי אמינותם של העובדים,
ומסייעות בקבלת החלטות בארגון.
בדיקות פוליגרף (מכונת אמת) מבוצעות על ידי מיטב מומחי הפוליגרף,אשר נעזרים בציוד
חדיש ומתקדם,והינם חברים באיגוד הפוליגרף הישראלי והאמריקאי.

GPS   מעקבים ומעקב לוויני

מעקב אחר עובדים אינו דבר פשוט ומצריך ידע רב מקצועיות וניסיון,על מנתלא לחשוף את המעקב.

קיימות מספר טקטיקות של עיכוב- מעקב פיזי-כאשר חוקר ממשרדנו עוקב בצורה פיזית
אך סמויה אחר האוביקט, ומתעד את כל מהלך המעקב בציוד צילום,ומבסס ראיות המאמתות
את החשדות לגבי הנעקב.

 GPSמעקב טכני באמצעות מערכות מעקב לוויני

למשרדנו ציוד מתוחכם מבוסס איתור לוויני אשר משדר באמצעות רשת לווינים נתונים בזמן
אמת על מיקומו של הנעקב ומסלול נסיעתו.
חברות רבות משתמשות בטכנולוגיות אלו למעקב וביקורת אחר רכבי החברה ועובדיה,כדי למנוע
גניבות כגון: רכבים,ניגררים,מכולות,וסחורות יקרות ערך.
למשרדנו מחלקת פיתוח טכנולוגיות אשר מפתחות מערכות איתור זעירות לצורכי מעקב,וניתנות
להסלקה סמויה.

 
| | | | | |