flags
| | | | | | |
 
חקירות כלכליות

חקירות כלכליות ומסחריות

ידע הוא כוח

לדעת זה לא מספיק צריך לדעת מה לעשות עם המידע

מידע עסקי וחקירות כלכליות


מידע הוא כח ומשאב חיוני בניהול כל אירגון / עסק
למשרדנו ניסיון רב  בחקירות ואיסוף מידע בנושאים של היקפי פעילות עסקית ומחזורים עסקיים, מידע על ספקים בארץ ובחו"ל.
על ידי כך ניתן להשיג כח אסטרטגי חשוב ביותר אשר יסייע,בקבלת החלטות עכשויות
ועתידיות ,איתור מתחרים,ובניית תוכנית אסטרטגית שתגדיל את התפתחות ארגונך,
וקידום הארגון ייהפך לרווחי יותר יעיל יותר ומהיר יותר.

מידע זה יסייע בהתמודדות עם מהלכים קיימים ועתידיים!
בין השירותים שאנחנו מספקים בתחום זה:
*חקירות כלכליות ללקוחות פרטיים
חקירות כלכליות לעסקים *
מידע עסקי על לקוחות וספקים פוטנציאלים לצורך התקשרות עבודה *
מידע עסקי על מתחרים בתחום *
מידע עסקי על טכנולוגיות שבשימוש המתחרים *
*מידע על מצבם הפיננסי של המתחרים ויכולתם הכלכלית
חקירות סמויות *
חקירות אלו מתבצעות בארץ ובעולם. *

השימוש במודיעין וחקירות עסקיות הינו חוקי וחברות מהגדולות במשק
משתמשות בידע זה כבר עשרות שנים!

ידע הוא כוח, בעולם העסקים
מודיעין וחקירות עסקיות מאפשר השגת מידע אודות מתחרים עסקיים - הטכנולוגיות המשמשות אותם,לקוחות,מחזורים עסקיים, שווקים חדשים ופוטנציאלים, אסטרטגיות שיווק, ופיתוח של מוצרים מתחרים מידע זה ישקף את תמונת מצב של מתחרים, לקוחות,ספקים,מוצרים ומהלכים עתידיים

מעקב אחר אדם אינו דבר פשוט ומצריך ידע רב מקצועיות וניסיון על מנת לא לחשוף את המעקב

קיימות מספר טקטיקות של עיכוב- מעקב פיזי-כאשר חוקר פרטי עוקב בצורה פיזית
אך סמויה אחר האוביקט, ומתעד את כל מהלך המעקב בציוד צילום,אוסף מידע רלוונטי ומבסס ראיות המאמתות את החשדות לגבי הנעקב

 
| | | | | |