flags
| | | | | | |
 

 

חקירה כלכלית | מידע עסקי | מידע על מתחרים

 

 

מודיעין עסקי

 חקירות כלכליות

חקירה כלכלית מבוצעת על מנת לאתר רכוש, נכסים, חשבונות בנק, ומקורות הכנסה במטרה להשיב חובות או על מנת לבדוק את אמינותו ויכולתו הכלכלית של הנבדק לעמוד בהתחיבויות, חקירה כללית מבוצעת על אדם או חברה וממצה את יכולתם הפיננסי, אנו מבצעים חקירות כלכליות ללקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים ובנוסף אנו מבצעים חקירות לאיסוף מידע על מתחרים( מידע עסקי )חקירות אלו מבוצעות בין היתר ע"מ להשיג יתרון על המתחרים ולפתח אסטרטגיות עסקיות לפני המתחרים 
אם ברצנך להשיג יתרון עסקי על מתחרייך בשוק עלייך להפעיל מודיעין וחקירות עסקיות

ידע הוא כוח, בעולם העסקים

מודיעין עסקי העומד לרשות מנהלי הארגון מסייע בבניית תכנית אסטרטגית לקידום הארגון, תוך הפחתת הסיכונים שבדרך

מודיעין וחקירות עסקיות מאפשר השגת מידע אודות מתחרים עסקיים - הטכנולוגיות המשמשות אותם,לקוחות,מחזורים עסקיים, שווקים חדשים ופוטנציאלים, אסטרטגיות שיווק, ופיתוח של מוצרים מתחרים מידע זה ישקף תמונת מצב של מתחרים, לקוחות,ספקים,מוצרים ומהלכים עתידיים
דוח חקירה יפרט את ההיסטוריה העסקית והפיננסית של החברה בכל הקשור לתביעות משפטיות ועמידה בהתחייבויות כספיות לספקים והיקף הפעילות העסקית , מוסר התשלומים, איתור לקוחות וספקים, מידע על פשיטות רגל וכונס נכסים,שייקים חוזרים,בדיקת חשבונות בנק מוגבלים ובדיקת אשראי השימוש במידע זה יספק מידע התרעתי למניעת אפשרות של החדרת עובד/סוכן סמוי לארגון ולאיתור גורמים שונים, לרבות עובדים המעבירים מידע רגיש למתחרים
ידע הוא כוח, ובעולם העסקי - הארגונים המצליחים הם אלה שמשכילים לאסוף מידע ולהשתמש בו בתבונה
 השימוש במודיעין עסקי הינו חוקי וקביל בבית משפט

אנו פועלים ממספר מוקדים בארץ - תל אביב ,חיפה ,וירושלים על מנת לספק ללקוחותינו שרותי חקירה ומעקב ומענה במהירות וביעילות לכל חקירה


ידע תחרותי הוא כוח 
 
מודיעין תחרותי הינו תהליך עסקי המתקיים כבר עשרות שנים על ידי החברות המובילות בעולם. המודיעין התחרותי הינו תנאי הכרחי להישרדות עסקית. וניצול המידע בתבונה מעניקים יתרון בשוק התחרותי , ושימוש במידע זה יקנה תשואה אפקטיבית - הן במהלכים קיימים ועתידיים

 

 

 

  

 

 

| | | | | |

© כל הזכויות והתוכן באתר שמורות- תצפית סוכנות חקירות שרותי חוקר פרטי ומעקבים

תצפית חקירות ומעקבים | חקירות עסקיות | בגידות / גירושין | אבטחת מידע| חקירות אישות| בלש פרטי | ריגול תעשיתי|בדיקת האזנה| חוקר פרטי| חקירות |חוקר|חקירות| התקנת מצלמות נסתרות |מעקבים טכניים | מצלמות אבטחה |מעקבים |האזנות סתר | יעוץ בטחוני